Helaas is onze rijschool op dit moment door Corona gesloten.

We wachten af hoe hoe het verder gaat. Mogen we 19 januari weer beginnen?
We gaan ervanuit en dan zal het protocol hetzelfde zijn als na 11 mei:

Corona Protocol na 11 mei 2020:


Wij zijn blij met het opheffen van het verbod op rijles!
De brancheorganisaties in de rijschoolbranche (Bovag, FAM, LBKR en VRB) hebben gezamenlijk een veiligheidsprotocol opgesteld. In dat protocol staan de volgende punten:

 1. Check vooraf:
  de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

 2. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 3. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

 4. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).

 5. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.